Language Selection Dropdown  
.Net/Java Development - Nagarro    
 
Nagarro - Offshore product development

Nagarro arbetar både med nystartade företag och stora internationella bolag och erbjuder bl.a. outsourcad programutveckling och strategiska tjänster. Nagarro erbjuder också oberoende programvarutillverkare full service under hela produktlivscykeln: från arkitektur, design, utveckling och integration till utförande och support. Våra utlandsbaserade programmeringstjänster kombinerar specialiserad teknik med Projistics™, ett patentskyddat projekthanteringsverktyg som garanterar kvalitet, säkerhet och kontroll i distribuerade utvecklingsmiljöer. Våra tekniska team i USA, Europa och Indien har lång erfarenhet av både öppen programvara (bl.a. Java och LAMP-utveckling) och patentskyddade plattformar (bl.a. Microsoft .NET-utveckling). Teamen arbetar tillsammans med våra kunder för att implementera effektiva och rörliga modeller för programvaruutveckling utifrån kundens specifika behov.

Nagarro erbjuder även programutvecklingstjänster på plats, både hybrid- och utlandsbaserade, för flera olika branscher. Vi är Microsoft Gold Certified Support Partner inom Custom Development Solutions och Business Process and Integration. Nagarros kvalificerade .NET-utvecklingsingenjörer utvecklar specialiserade tillämpningar som oftast integreras med företagssystemen för att möta kundens behov. Stark domänexpertis och mer än tio års utveckling av programvaruutveckling har gjort Nagarro till en stark partner inom strategisk utveckling. Nagarro utvecklar skräddarsydda programvarulösningar för F&U, processer, försäljning, marknadsföring och ekonomi som förbättrar samarbetet och effektiviteten och ökar avkastningsgraden (ROI).


   
Industries
   
Services
   
Resource Library


Nagarro's web application for distributed projects

   News

År 2008 fanns Nagarro med på listan Global Services 100 över de främsta outsourcingföretagen. Experter inom outsourcing från Global Services Magazine och neoIT rankar Nagarro som en av världens mest innovativa tjänsteleverantörer.

ComputerWorld: 18 januari 2008
Det skandinaviska teknikföretaget 7-Technologies talar med ComputerWorld angående samarbete med Nagarro

Danskt företag sparar 25 miljoner danska kronor på att outsourca till Nagarro!

 
   Some of our Clients

   Contact Nagarro

Kista, Sweden:
Isafjordsgatan 39B,
164 94 Kista,
Sweden

Phone : +46 (0)8-751 35 46
Fax :     +46 (0)8-752 99 00
Email: nordics@nagarro.com
 
INTERSYSTEMS - Technology Partner
Healthcare Software Solution | Manufacturing Application Development | Custom Software Development  | Application Development |Enterprise Business Solution |Product Development Engineering |Business Intelligence Software |Software Verification Validation |Software Quality Assurance | Resources